Nu tas nästa steg
2018-11-23

Vi har nu glädjande tecknat bokningsavtal för 75 procent (fler intressenter finns) av lokalerna och går nu vidare med nästa steg genom att bilda bostadsrättsföreningen och ta fram en s.k. kostnadskalkyl för föreningen. Kostnadskalkylen är en kalkyl för hur föreningens ekonomi beräknas se ut vid tidpunkten för när föreningen upplåter lokalerna med bostadsrätt. Kostnadskalkylen granskas av intygsmän utsedda av Boverket. Preliminärt bedöms föreningsbildning och arbetet med kostnadskalkyl vara klart i mitten av december. 
När kostnadskalkylen är klar kommer föreningen och ni att ingå s.k. förhandsavtal. I förhandsavtalet binder ni er att förvärva en bostadsrätt utifrån förutsättningarna i kostnadskalkylen. Förhandsavtalen är en förutsättning för att bygget av lokalerna ska kunna påbörjas. När förhandsavtalen tecknas kommer bostadsrättsföreningen ta ut ett förskott från er som uppgår till 15 procent av den kommande insatsen. Den av er erlagda bokningsavgiften kommer då att avräknas mot förskottet. Förskottsbeloppet kommer att säkerställas för er genom att föreningen tecknar en bankgaranti eller lämnar annan motsvarande säkerhet. I samband med förhandsavtalen kommer vi även att precisera kontantinsatserna för de som har valt att göra anpassningar i lokalen.  
Förutsatt att förhandsavtal tecknas för minst 75 procent av lokalerna kommer bygget av lokalerna påbörjas. I dagsläget beräknas byggtiden uppgå till 3 månader. Tecknas således tillräckligt många förhandsavtal i december 2018 kan inflyttning beräknas ske under mars / april månad 2019.
Som vi nämnt såväl på hemsidan som i samband med tecknandet av bokningsavtalen så bygger kalkylen för insatser och avgifter på att lokalerna används i momspliktig verksamhet. Inför det fortsatta projektets gång är det centralt att ni informerar oss om ni vet med er eller är osäker på om verksamheten i lokalen inte är momspliktig.
Back to Top